Kategoriarkiv: Uncategorized

Ledere ved for lidt om følelser

Norsk artikel fra Ukeavisen Ledelse illustrerer meget godt den vigtige pointe, at ledere generelt ved alt for lidt om følelsers betydning for livet i moderne organisationer, herunder hvordan ledelse påvirker medarbejdere følelsesmæssigt.

  • ”Følelsessystemer, som i høj grad er biologisk styret, er underprioriteret i ledelsesteorier.”
  • “Ledere bør være opmærksomme på grundlæggende, ubevidste processer som har stor indflydelse på samspillet mellem mennesker.”

Din hjerne passer ikke til dit arbejdsliv

”Krybdyrhjernen”, ”urhjernen”, ”stenalderhjernen” – kært barn har mange navne. Kendsgerningen er, at primitive drifter, i de inderste dele af vores hjerne, som slet ikke passer til livsbetingelserne i moderne organisationer, styrer vores liv. Det er hjerneforskerne enige om.

Det er således vores medfødte biologi, der er grundlaget for bl.a. stress, angst for ikke at slå til, præstationsangst, mobning, magtmisbrug, sexchikane, bedrageri, sladder og magtkampe på arbejdspladsen.

På tide at organisations- og ledelsesteori samt, ikke mindst, lederuddannelser begynder at forhold sig til det.

 Biopsykologisk Institut kan du finde grundlæggende viden om hjernens emotionelle biologi og dens indflydelse på det moderne menneskes følelsesliv og adfærd.