Forandringsledelse

Forandringsledelse handler om lederens evne til at lede i en forandringsproces – fusion, fyringsrunde, omstrukturering etc. – med de muligheder for udvikling en sådan indebærer, og de trusler den rummer i form af konflikter, angst, magtkampe, stress, usikkerhed, stridigheder, utryghed, sladder, bagtalen, samarbejdsproblemer etc.

Forandringsledelse handler således om at kunne kommunikere, og om at kunne møde medarbejdere – der hvor de er – både med rummelighed, respekt, accept og krav.

Der vil blive sat fokus på forskellige personlige kompetencer, som har betydning for funktionen som forandringsleder, herunder: aktiv lytning, kommunikation, informationsformidling, konflikthåndtering, resursespejdning og anerkendelse, stresshåndtering, rollen som motivator og kulturskaber.

Du vil få støtte til at handle på en række spørgsmål, herunder: Hvordan kan jeg gå foran som leder i en forandringsproces? Hvordan kan jeg håndtere den frygt og utryghed, som opstår i organisationer under forandring? Hvad skal kommunikeres hvornår og gennem hvilke kanaler? Hvordan kan jeg støtte mine medarbejdere til at tage ansvar for egen situation og valg i forandringsprocessen?

Copyright: MetaCoaching 2024

Coaching | Ledercoaching