Foredrag

Inspirer din arbejdsplads med et foredrag, som giver nye vinkler til forståelse af livet i moderne organisationer.

Frygt og bæven i arbejdslivet

 • Hvad kan hjerneforskning fortælle os om kommunikation, stress og organisationskultur?
 • Hvad er følelsesmæssig intelligens på arbejdspladsen?
 • Hvordan er menneskets medfødte emotionelle biologi årsag
  til magtkampe, konflikter og stress og på arbejdspladsen?
 • Hvordan er hjernen ikke designet til livet i organisationer?

Stresshåndtering

 • Hvad er stress – set i evolutionspsykologisk perspektiv?
 • Hvad skaber stress?
 • Hvordan kan stress bruges konstruktivt?
 • Hvad kan jeg/vi gøre for at håndtere stress intelligent?

Følelser i ledelse

 • Hvad er ledelse – set i evolutionspsykologisk perspektiv?
 • Hvorfor er emotionel intelligens og personligt lederskab vigtigt for, hvordan konkrete ledelseskompetencer kommer i spil?
 • Hvordan påvirker ledelse medarbejdere emotionelt?
 • Hvordan motiverer den moderne leder sine medarbejdere?

Kunsten at kommunikere

 • Hvilke biologiske og psykologiske mekanismer er involveret i kommunikation?
 • Hvorfor er det svært at kommunikere, så vi bliver forstået?
 • Hvad er assertiv kommunikation i praksis?
 • Hvilke personlige kompetencer mestrer det relationskompetente menneske?

Kunsten at samarbejde

 • Hvilke personlige/sociale kompetencer skaber et frugtbart samarbejde, som giver optimal arbejdsglæde?
 • Hvordan er evnen til at samarbejde forankret i hjernens biologi?
 • Hvilke følelser tilskynder til henholdsvis hæmmer samarbejde?
 • Hvem har ansvaret for at samarbejdet fungerer?

Copyright: MetaCoaching 2021

Coaching | Ledercoaching