Ledercoaching

Ledercoaching er en mulighed for at få sparring til at navigere i aktuelle ledelsesmæssige problemstillinger eller udfordringer.

Ledercoaching kan også være målrettet udvikling af de ledelsesmæssige ressourcer – med udgangspunkt i lederens aktuelle situation, styrker og udviklingspotentialer.

I begge tilfælde bliver det en personlig læreproces, eftersom at det er en forudsætning for at kunne lykkes som leder, at man er bevidst om sine egne følelser, tanker og adfærd i det menneskelige samspil. Hvordan påvirker jeg andre – og hvordan bliver jeg selv påvirket?

Dit udbytte af ledercoaching

Du vil  lære at finde og udnytte dine optimale rationelle ressourcer, definere klare og realistiske mål, og skabe resul-tater. Du vil også lære at realisere en meget større del af dit ledelsespotentiale og dermed øge effekten af din ledelse.
Du vil kunne:

 • øge dine relationelle og kommunikative kompetencer
 • øge din evne til at påvirke og motivere andre
 • øge din evne til at håndtere konflikter
 • opnå større gennemslagskraft
 • få mere ro på i pressede situationer
 • styrke din selvtillid og din selvagtelse
 • blive mere robust og rodfæstet som leder

Varighed

De fleste vælger et coachingforløb over tre til seks måneder, for at blive støttet og holdt fast i forhold til personlige udviklingsprojekter. Det giver mulighed for bredde og dybde i coachingen, samt for integration/cementering af nye erfaringer og kompetencer, så der opnås varige resultater.

Det er dog også muligt at “nøjes” med en eller to samtaler, hvis du blot ønsker at blive afklaret i forhold til en konkret problemstilling.

Emner for ledercoaching

Konkrete temaer kunne være:

 • hjælp til aktuelle ledelsesmæssige problemstillinger
 • sparring på konkrete opgaver
 • relationel forståelse og kompetence
 • aktiv lytning
 • direkte og assertiv kommunikation
 • anerkendende samtale
 • konfronterende intervention
 • insisterende delegering af opgaver og ansvar
 • forberedelse til møde, eksamen, foredrag, fremlæggelser m.v.
 • mødeledelse
 • konflikthåndtering
 • systematik og planlægning
 • det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen
 • stresshåndtering
 • strategisk ledelse
 • ledelse af forandringsprocesser
 • karriereplan

Alt foregår med udgangspunkt i dine situationer og erfaringer fra din hverdag på arbejdspladsen.

Betragt et ledercoaching forløb på linje med et job eller en uddannelse: en stor beslutning i dit liv og noget vigtigt du gør for dig selv – en investering, der skal give dig øgede ressourcer, energi og psykisk/ mentalt overskud, og som skal skabe livskvalitet i både arbejdsliv og privatliv.

Dit udbytte vil i høj grad afhænge af, hvor meget tid og energi du selv investerer.  Vær indstillet på at det bliver en proces, som vil kræve:

 • selverkendelse
 • nytænkning
 • beslutninger
 • valg og fravalg
 • selvansvarlighed
 • villighed til at udskifte gamle mønstre med nye, mere hensigtsmæssige

Den “fødte leder” findes ikke!

Ledelse er et håndværk. De kompetencer, som kendetegner en dygtig leder, må vi derfor lære gennem træning og erfaringer.

Livet er den eneste kunst, som vi forventes at praktisere
uden forberedelse og uden foregående prøver, fejl og sjuskeri,
som ellers er nødvendig for oplæring af rene begyndere
Lewis Mumford

Copyright: MetaCoaching 2024

Coaching | Ledercoaching