Ledere ved for lidt om følelser

Norsk artikel fra Ukeavisen Ledelse illustrerer meget godt den vigtige pointe, at ledere generelt ved alt for lidt om følelsers betydning for livet i moderne organisationer, herunder hvordan ledelse påvirker medarbejdere følelsesmæssigt.

  • ”Følelsessystemer, som i høj grad er biologisk styret, er underprioriteret i ledelsesteorier.”
  • “Ledere bør være opmærksomme på grundlæggende, ubevidste processer som har stor indflydelse på samspillet mellem mennesker.”