Stress coaching

Stress har som oftest dybereliggende årsager, i form af (ofte ubevidste) følelser og underliggende tanker, som fastholder os i en “ond cirkel”. Stress kan derfor ikke “fikses” med lidt planlægning, selvdisciplin og et par enkle “teknikker”. Det at lære at håndtere situationer med stress, kræver øget bevidsthed i kombination med træning i nye adfærds- og tankemønstre.

Det tværfaglige koncept, som jeg arbejder ud fra, indeholder en dybde i stress-håndteringen, som er unik og borger for varige resultater. Det giver mulighed for udvikling af ny adfærd og nye tanker, som eliminerer stress og skaber overskud og livskvalitet i arbejdslivet.

  • Der gives konkrete anvisninger til stressreducerende initiativer.
  • Der arbejdes med forståelsen af de indbyrdes sammenhænge mellem kroppen, følelserne og tankerne.
  • Der skabes øget bevidsthed om de vaner og underliggende tanker, som skaber underskud og stress, og mulighed for at løsne op for de følelser som forhindrer perspektiv, valg, glæde, overblik og indflydelse på egen situation.

 Copyright: MetaCoaching 2024

Coaching | Ledercoaching